Konsultacja wstępna!

Konsultacja wstępna jest pierwszym etapem systematycznej pracy z terapeutą. Jest to czas na zapoznanie się z terapeutą, uzyskania odpowiedzi, na interesujące Cię pytania, ustalenie zasad współpracy. Czas trwania pierwszej sesji – ok. 60 minut.

Rodzaj zajęć Czas trwania Cena
Porada jednorazowa 60 minut 250 zł
Pierwsza konsultacja diagnostyczna 60 minut 250 zł
Sesja psychoterapii indywidualnej 50 minut 200 zł
Sesja psychoterapii pogłębionej 60 minut 250 zł
Konsultacja psychoterapeutyczna 60 minut 250 zł
Sesja rodzinna 2-5 osób 60 minut 250 zł
Sesja psychoterapii / pary 60 minut 250 zł
Sesja konsultacyjna dot.
skierowania na detoks
ok 30 minut 400 zł
Detoksykacja od alkoholu lub
substancji psychoaktywnych ***
www.detoksykacja.net
ok 2 – 3 godzin 1200 – 1800 zł **** kliknij
Kroplówki witaminowe **** ok 2 – 3 godzin 900 – 1500 zł *** kliknij
Zajęcia psychoedukacyjne
dla kierowców
4 godziny 1250 zł + 250,00 koszt zaświadczenia
Sesje psychoterapii poprzez Skype, Messenger, Whatsapp i  inne 50 min. ceny jak wyżej
Wystawianie zaświadczenia
o podjęciu, uczestnictwie lub
zakończeniu terapii dla sądu,
kuratora, zakładu pracy
* wystawianie po min. 5 sesjach 250 zł
Terapia stacjonarna w luksusowym ośrodku terapeutycznym BOROWIK w JERZMIONKACH
od 4 do 8 tygodni Cennik ośrodka BOROWIK

Ponadto prowadzimy również warsztaty i szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień, oraz pomocy osobom uzależnionym.

Cena ustalana wówczas indywidualnie w zależności od czasu trwania i liczby uczestników. Dla szkół, z którymi podjęliśmy współpracę, bezpłatny punkt konsultacyjno – informacyjny dla nauczycieli, rodziców, uczniów.