Tomasz Wachowiak

Magister resocjalizacji, certyfikowany psychoterapeuta psychoterapii uzależnień od Alkoholu i Narkotyków.

Ukończone Studium Pomocy Psychologicznej SPP, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia STU, Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków STUoN, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie SPPwR Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wszystkie przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Zainteresowania: Harley Davidson i inne motocykle ….. podróże motocyklowe i ogólnie rozumiana mototurystyka :).

Certyfikat PARPA (Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) nr 1311


Milena Piechocka

Aktualnie jestem w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień. Szkolenie certyfikacyjne w zakresie terapii uzależnień odbywa się w Krajowym Biurze Przeciwdziałania Narkomanii, podmiot szkolący Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w przeróżnych szkoleniach i warsztatach.

Doświadczenie zawodowe jako specjalista psychoterapii uzależnień zdobywam prowadząc sesje indywidualne oraz zajęcia grupowe w ambulatoryjnym Ośrodku Terapii Uzależnień „Borowikowa” w Bydgoszczy, stacjonarnym Ośrodku Terapii Uzależnień „Borowik” w Jerzmionkach gm. Kamień Krajeński – będąc równocześnie terapeutą odpowiedzialnym za pierwszy kontakt z pacjentem/klientem, jak również koordynując pracę Ośrodka Środowiskowej Opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Człuchowie. Tym samym niezależnie od wieku pacjenta moja praca psychoterapeutyczna opiera się na systematycznym utrzymywaniu kontaktu z osobą zmagającą się z problemami wykorzystując odpowiednie metody psychoterapeutyczne.

Moje zainteresowania poza psychoterapią to samodoskonalenie, tym samym bardzo szeroko rozumiany rozwój osobisty – wyznaczać ambitne cele i je osiągać. Uwielbiam także jazdę konną.

Certyfikat KBdsPN (Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii) – w trakcie certyfikacji – zaświadczenie nr 553/S/2021


Lucyna Hasse-Müller

Absolwentka wydziału humanistycznego WSP. Od 25 lat pracuje z dorosłymi i młodzieżą. Jest egzaminatorem CKE. Ukończyła studia podyplomowe na wydziale psychologii UAM w Poznaniu u profesor Anny Brzezińskiej,  promotorki pracy dyplomowej. Absolwentka wielu kursów, w tym m.in. metodą RTZ (Racjonalna Terapia Zachowania) oraz warsztatów asertywności w Pile. W trakcie Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków w Poznaniu. W trakcie terapii osobistej u psycholog Hanny Roszatyckiej.

Zainteresowania: Kuchnia , podróże i zwierzęta!!! Właścicielka 5 kotów i 2 psów.

Certyfikat KBdSPN – w trakcie procesu. Zaświadczenie nr 001669/S/2018 Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.


Katarzyna Dudzińska

Magister sztuki. Specjalista Terapii Uzależnień w trakcie certyfikacji.

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW w Bydgoszczy – magister sztuki. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków w Poznaniu. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym. Uczestniczka licznych warsztatów terapeutycznych m.in. DDA, DDD, terapia tańcem, praca z ciałem.
Zainteresowania: mindfulness, wokalistyka

Certyfikat KBdsPN (Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii) – w trakcie certyfikacji – zaświadczenie nr 004679/S/2018


Współpracuje z nami:

Maciej Klimarczyk

dr n. med. Lekarz specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, psychoterapeuta.

Prowadzę praktykę psychiatryczną, seksuologiczną i psychoterapeutyczną w centrum Bydgoszczy i w Mogilnie. Część studiów medycznych odbyłem we Włoszech (Universita di Perugia). Podczas dalszego kształcenia miałem okazję odbyć staże w dwóch ośrodkach amerykańskich (Harvard Medical School, Boston, USA oraz Bangor Mental Health Institute, Bangor, USA). Po specjalizacji z psychiatrii odbyłem 3 letnie szkolenie psychoterapeutyczne (nurt poznawczo-behawioralny), a następnie specjalizację z seksuologii w Instytucie Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w Warszawie. Moje zainteresowania w pracy klinicznej to: depresje,  lęki i nerwice lękowe (praca doktorska z badań nad zaburzeniami lękowymi),  nadmierny stres,  niska samoocena, problemy i zaburzenia seksualne kobiet i mężczyzn, zaburzenia pamięci i choroba Alzheimera. W swojej pracy kładę szczególny nacisk na dyskrecję oraz kameralną atmosferę.

www.psychiatrabydgoszcz.pl


Administracja

Halina Woźniak

magister administracji na UKW w Bydgoszczy.

zainteresowania: joga, taniec, góry.


Pomysł

Pomysł na założenie Ośrodka zrodził się już wiele lat temu. Naczelną ideą, która temu przyświecała było odejście od pewnego rodzaju standaryzacji terapii uzależnień, z którą mamy do czynienia w wielu placówkach. Jako doświadczony terapeuta i wieloletni praktyk, szukam rozwiązań nie tyle uniwersalnych, co dostosowanych do potrzeb i możliwości każdego klienta. Zamiast gotowej uniwersalnej recepty na trudności, proponuję klientowi współpracę w zakresie poszukiwania rozwiązań, odkrywania nowych kompetencji i strategii radzenia sobie z nimi.

Borowikowa

„Borowikowa” to ośrodek mieszczący się w cichym, spokojnym miejscu na skraju Bydgoszczy. Jest to dodatkowy atut, dla wszystkich oczekujących spokoju i dyskrecji. Wraz z kadrą terapeutów dbamy o atmosferę zaufania i bezpieczeństwa w ośrodku. Każdy z moich współpracowników jest osobą posiadającą odpowiednie kompetencje oraz umiejętności, dbającą również o własny rozwój osobisty oraz zawodowy, do czego przykładam szczególna uwagę. Dobierając kadrę ośrodka, starłem się również stworzyć zespół zgoła innych postaci, dzięki czemu klient może dokonać wyboru terapeuty nie tylko z uwagi na umiejętności, lecz także na cechy osobowościowe. Naszym celem jest, aby klient stopniowo realizował swoje cele, oraz zyskał kompetencje potrzebne do samodzielnego rozwiązywania trudności.

Założenia programowe.

Program terapeutyczny oparty na podejściu integracyjnym oraz poznawczo – behawioralnym. Każdy pacjent ma inne potrzeby i inne cele, dlatego też dostosowujemy nasz program w sposób indywidualny.

Kim jesteśmy?

  • Jesteśmy zespołem specjalistów, którzy pomogą Ci uporać się z trudnościami.
  • W duchu terapeutycznego optymizmu podążamy za Tobą i Twoimi oczekiwaniami, szukając rozwiązań.

Czego możesz się spodziewać?

Prowadzimy:
  • terapię indywidualna oraz grupową
  • warsztaty profilaktyczne i poradnictwo
  • terapię dla dorosłych i młodzieży
Zapraszamy również osoby nieuzależnione, które chcą dowiedzieć się więcej na temat środków psychoaktywnych i uzależnień.

Daj sobie szansę! Jesteśmy tu dla Ciebie!
Bądź silniejszy, niż Twoje najsilniejsze pragnienia!