Ośrodek Terapii Uzależnień „Borowikowa” oferuje możliwość udziału w Programie Ograniczania Picia POP, realizowanego zgodnie z zaleceniami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którego celem jest wypracowanie zdyscyplinowanego wzoru konsumpcji alkoholu.
Celem POP jest ograniczenie picia przez pacjenta, we współpracy z terapeutą, poprzez ustalenie planu picia i zasad określających ilość, częstość, kontekst, czas i miejsce używania alkoholu. Realizacja programu przez pacjenta ma przyczynić się do redukcji i zwiększenia kontroli nad ilością wypijanego alkoholu.
Program ograniczania picia nakierowany jest na poprawę funkcjonowania psychicznego i społecznego pacjenta, w tym zmianę jego postawy wobec spożywania alkoholu.
W dowolnym momencie uczestnictwa w programie istnieje możliwość przejścia na całkowitą abstynencję i podjęcie terapii w tym zakresie, gdy pacjent uzna, że kontrolowanie picia jednak nie jest tym czego szukał.
Czas trwania:
8-12 tygodni, spotkania minimum raz w tygodniu.


Kto może skorzystać z Programu:

 • osoby pijące alkohol szkodliwie, a także
 • osoby uzależnione od alkoholu, szczególnie:
 • bez przeciwwskazań zdrowotnych dla używania alkoholu,
 • nie akceptujące trwałej abstynencji jako celu terapii,
 • w początkowej fazie uzależnienia,
 • z mniejszym nasileniem objawów uzależnienia,
 • doświadczające mniejszej ilości problemów związanych z piciem,
 • lepiej funkcjonujące społecznie,
 • młodsze.
 • Podczas konsultacji i sesji terapeutycznych pacjenci nie mogą być pod wpływem alkoholu.
  W sytuacji występowania przeciwwskazań zdrowotnych lub społecznych celowość udziału w programie powinna być w każdym przypadku oceniana indywidualnie.

Przeciwwskazaniem do udziału w programie ograniczania picia jest:

 • ciąża,
 • wszelkie zaburzenia funkcji wątroby, np. marskość, zapalenie wątroby, podwyższone stężenia enzymów wątrobowych w surowicy,
 •  choroby metaboliczne, np. cukrzyca,
 • choroby układu pokarmowego, np. choroba wrzodowa, zapalenie trzustki,
 • choroby układu krążenia, m.in. nieustabilizowane nadciśnienie tętnicze, stan po zawale serca i inne uszkodzenia mięśnia serca,
 • choroby neurologiczne, np. padaczka, stan po udarze mózgu,
 • niedokrwistość,
 • zaburzenia psychiczne, m.in. niedawno przebyte majaczenia alkoholowe lub abstynencyjne napady drgawkowe, inna przewlekła psychoza alkoholowa, znaczące zaburzenia funkcji poznawczych, w tym otępienie, psychozy nieorganiczne (np. schizofrenia, zaburzenia afektywne),
 • długotrwałe przyjmowanie leków wchodzących w interakcje z alkoholem,
 • przeciwwskazania prawne.