3-4 h dziennie, 5 dni w tygodniu, czas trwania 4-6 tygodni

Adresowana dla osób, które chcą dokonać zmiany w swoich życiu, ale obawiają się jednocześnie trudów abstynencji. Tak intensywna terapia służyć ma zwiększeniu poczucia pewności w początkowych okresie zdrowienia.

Terapia opiera się na dialogu motywującym oraz elementach terapii stacjonarnych i służy wzmocnieniu chęci zmiany, poprzez zaangażowanie pacjenta w proces terapeutyczny.

Terapia prowadzona w formie:

  • Psychoterapii indywidualnej (realizacja osobistych planów terapii z terapeutą indywidualnym),
  • Psychoterapii grupowej,
  • Spotkaniach terapeutycznych dla rodzin,
  • Zajęciach psychoedukacyjnych,
  • Treningu umiejętności społecznych,
  • Treningu radzenia sobie ze stresem
  • Treningu zachowań abstynenckich TAZA