Prowadzimy zajęcia dla osób, które utraciły prawo jazdy

Odbiorcy

  • osoby ubiegające się o posiadanie prawa jazdy
  • osoby, które utraciły prawo jazdy w wyniku prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu

Cel główny

  • wyeliminowanie ryzyka prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu

Cele szczegółowe

  • dostarczenie wiedzy na temat wpływu alkoholu na organizm człowieka w kontekście prowadzenia pojazdów mechanicznych
  • dostarczenie wiedzy na temat przepisów prawnych a skutków prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu
  • zapoznanie uczestników z danymi statystycznymi w świetle ruchu drogowego z powodu nietrzeźwości kierowców
  • nabycie umiejętności przeliczania spożytego alkoholu na promile alkoholu we krwi,
  • autodiagnoza stylu picia uczestników zajęć
  • analiza osobistych bezpiecznych i ryzykownych zachowań w ruchu drogowym i w życiu

Czas trwania zajęć

Cały cykl obejmuje 12 godzin (zegarowych). Realizowany jest podczas 4 spotkań po 3 godziny każde. Zajęcia odbywają się w odstępie tygodniowym.
Metody pracy Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowo – wykładowej z wykorzystaniem takich metod jak: prelekcja, ankieta, wywiad, prezentacje multimedialne, ćwiczenia.
Realizatorzy programu: specjaliści psychoterapii uzależnień.

Zanim pod wpływem alkoholu wsiądziesz do samochodu obejrzyj film.

Może uratujesz jakieś życie – niekoniecznie swoje.