Używanie naprzemiennie lub równocześnie wielu substancji, czasami z różnych grup np. łączenie  stymulantów ze środkami hamującymi tak, ze nie ma możliwości wskazania, który środek przeważa lub spowodował uzależnienie możemy mówić o uzależnieniu mieszanym. Najczęstsze przykłady połączeń:
  • marihuana i amfetamina,
  • alkohol i nikotyna,
  • alkohol i amfetamina.